Moja zóna

Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta

Hurbanova 68, 972 01 Bojnice
30226031
2021160570
Nemá
nezistený
01.01.1991
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta


Štatutári Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta


Spoločníci Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta


Predmety podnikania Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta


Kataster Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta


Skrátené výkazy Mestská knižnica, príspevková organizácia mesta