Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Hurbanova 27, 036 01 Martin
30233844
2020592266
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,46
0,94
85,6 %
399 €
48,1 tis. €
0,07
N/A
414 tis. €

Zisk


2014
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE