Moja zóna

Marta Lehocká LEKO

Hrnčiarska D 2, 091 01 Stropkov
30300801
Nemá
26.11.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A