Moja zóna

Motyka - Ing. Motyka Karol

Kalinčiakova 8, 091 01 Stropkov
30301351
1020766923
Nemá
nezistený
30.06.1993
Výroba ost.výr.z papiera

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A