Moja zóna

Eva Antalková LIPA -stravovanie a služby

Radlinského 5, 901 01 Malacky
30365295
Nemá
01.07.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A