Moja zóna

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

Kadnárova 7, 834 14 Bratislava - mestská časť Rača
30775400
2020902411
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1992
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
8,55 tis. €
-63,6 %
2020/2019
49,9 tis. €
338,7 %
2019/2018