Moja zóna

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Dudova 4, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
30775434
2020814653
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1992
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
538 tis. €
2 %
2020/2019