Moja zóna

Základná škola

Jelenia 16, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
30791847
2021648574
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
44,9 tis. €