Moja zóna

Materská škola

Timravina 8, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
30791871
2021646253
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A