Moja zóna

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
30791898
2021650224
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A