Moja zóna

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku, M.R.Štefánika č. 9, 90201 Pezinok

M.R.Štefánika 9, 902 01 Pezinok
30792746
2021718633
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2003
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
17,8 tis. €
3,3 %
2017/2016