Moja zóna

Materská škola, Barónka 17, 83106 Bratislava

Barónka 17, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
30794986
2021769255
Nemá
10-19 zamestnancov
01.02.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
942 tis. €
208,9 %
2019/2018