Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Fedákova 3, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
30795923
2021880267
Nemá
25-49 zamestnancov
01.10.2004
Ost.soc.star.bez.ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A