Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Drieňová 36, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
30796687
2021924949
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2005
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
308 tis. €
-13,7 %
2020/2019