Moja zóna

Terézia Idešicová

900 54 Jablonové
30802199
1026312848
Nemá
nezistený
14.08.2006
Čin.poisťovacích agentov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A