Moja zóna

Správa účelových zariadení

Pražská 7, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
30806101
2020799341
SK2020799341
100-149 zamestnancov
01.09.1993
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,17 tis. €
4,43 mil. €
-59,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Správa účelových zariadení


Štatutári Správa účelových zariadení


Spoločníci Správa účelových zariadení


Predmety podnikania Správa účelových zariadení


Kataster Správa účelových zariadení


Skrátené výkazy Správa účelových zariadení