Moja zóna

Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK

Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
30806658
Nemá
nezistený
15.07.1991
Terciárne vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A