Moja zóna

Základná škola

Nevädzová 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
30810647
2020858356
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
248 tis. €
29,8 %
2020/2019