Moja zóna

Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

Železničná 14, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
30810655
2020917987
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,84 tis. €
-73,1 %
2020/2019
190 tis. €
3,4 %
2020/2019