Moja zóna

Materská škola v Lozorne

Orechová 19, 900 55 Lozorno
30846889
2021732372
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A