Moja zóna

Materská škola

Stálicová 2, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
30848814
2021797591
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A