Moja zóna

Materská škola Rohožník

Školské námestie 408, 906 38 Rohožník
30852081
2021732119
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A