Moja zóna

Materská škola, SNP 14 Modra

SNP 14, 900 01 Modra
30864411
2022204921
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2006
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
41,2 tis. €
-77,6 %
2020/2019