Moja zóna

Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Tokajícka 24, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
30866499
2022233719
Nemá
25-49 zamestnancov
25.04.2006
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
73,2 tis. €
25,9 %
2020/2019