Moja zóna

Erik Sadovský

Mládežnícka 37, 900 61 Gajary
30896614
1022622953
Nemá
nezistený
24.02.1992
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A