Moja zóna

B U R E S v.o.s.

Slepčany 430, 951 52 Slepčany
30998565
2020408830
Nemá
nezistený
13.11.1991
Výstavba ost.inž.stavieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
47,9 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE