Moja zóna

"ADOVA" verejná obchodná spoločnosť v likvidácii

Krškanská č. 1, 949 01 Nitra
31102620
2021091182
Nemá
nezistený
30.12.1991
Výroba krmív hosp.zvier.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A