Moja zóna

Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."

Nákupné stredisko JUNIOR, Jesenská ul., Topoľčany
31104568
Nemá
nezistený
20.06.1991
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."


Štatutári Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."


Spoločníci Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."


Predmety podnikania Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."


Kataster Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."


Skrátené výkazy Verejná obchodná spoločnosť "HOLÍK a spol."