Moja zóna

Domov sociálnych služieb HESTIA

Jesenského 12, 902 01 Pezinok
31105246
2020660620
Nemá
nezistený
01.01.1992
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Domov sociálnych služieb HESTIA


Štatutári Domov sociálnych služieb HESTIA


Spoločníci Domov sociálnych služieb HESTIA


Predmety podnikania Domov sociálnych služieb HESTIA


Kataster Domov sociálnych služieb HESTIA


Skrátené výkazy Domov sociálnych služieb HESTIA