Moja zóna

Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica

SNP 152, 017 01 Považská Bystrica
31116175
2020942891
SK2020942891
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
546 tis. €
81,7 %
2020/2019