Moja zóna

Zariadenie pre seniorov - Smaragd

Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo
31194231
2020985065
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.1997
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
485 tis. €
-41 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Zariadenie pre seniorov - Smaragd


Štatutári Zariadenie pre seniorov - Smaragd


Spoločníci Zariadenie pre seniorov - Smaragd


Predmety podnikania Zariadenie pre seniorov - Smaragd


Kataster Zariadenie pre seniorov - Smaragd


Skrátené výkazy Zariadenie pre seniorov - Smaragd