Moja zóna

Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce

Červenej Armády, 935 32 Kalná nad Hronom
31197345
Nemá
nezistený
24.07.1997
Čin.ost.členských org.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce


Štatutári Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce


Spoločníci Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce


Predmety podnikania Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce


Kataster Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce


Skrátené výkazy Záujmové združenie obcí v 1. pásme Jadrovej elektrárne Mochovce