Moja zóna

Základná škola Jána Lipského s materskou školou

Trenčianske Stankovce 405, 913 11 Trenčianske Stankovce
31201440
2020957158
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
31 tis. €