Moja zóna

Základná škola Jána Lipského s materskou školou

Trenčianske Stankovce 405, 913 11 Trenčianske Stankovce
31201440
2020957158
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
58,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Jána Lipského s materskou školou


Štatutári Základná škola Jána Lipského s materskou školou


Spoločníci Základná škola Jána Lipského s materskou školou


Predmety podnikania Základná škola Jána Lipského s materskou školou


Kataster Základná škola Jána Lipského s materskou školou


Skrátené výkazy Základná škola Jána Lipského s materskou školou