Moja zóna

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná
31201458
2020982447
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
35,2 tis. €
63 tis. €