Moja zóna

Základná škola, SNP 587/4, Kanianka

SNP 4, 972 17 Kanianka
31201636
2021369537
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,4 tis. €
-32,8 %
2020/2019