Moja zóna

Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza

Ulica S. Chalupku 14, Prievidza
31201661
2021378799
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
110 tis. €
-0,2 %
2019/2018