Moja zóna

Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5

P. Dobšinského 5, 971 01 Prievidza
31201695
2021323854
Nemá
nezistený
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
26,7 tis. €
2 347,5 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5


Štatutári Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5


Spoločníci Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5


Predmety podnikania Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5


Kataster Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5


Skrátené výkazy Základná škola Prievidza, Ulica P. Dobšinského 746/5