Moja zóna

Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza

Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
31201725
2021359340
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
434 tis. €
102,6 %
2020/2019