Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242

Valaská Belá 242, 972 28 Valaská Belá
31201733
2021378964
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
197 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242


Štatutári Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242


Kataster Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242