Moja zóna

Základná škola Handlová, Ul. školská

Školská 53, 972 51 Handlová
31201768
2021372298
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
39,6 tis. €
-87 %
2020/2019