Moja zóna

Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová

Morovnianska cesta 55, 972 51 Handlová
31201784
2021378931
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
17,5 tis. €