Moja zóna

Základná škola

Slovenských partizánov 53, 017 01 Považská Bystrica
31202349
2021361078
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
382 tis. €
-36,9 %
2020/2019