Moja zóna

Základná škola

Mládežnícka ulica 16, 020 11 Púchov
31202420
2021363003
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
265 tis. €
80,1 %
2020/2019