Moja zóna

Základná škola Eduarda Schreibera

Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne
31202462
2021354159
Nemá
25-49 zamestnancov
02.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,5 tis. €