Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44

Lysá pod Makytou 44, 020 54 Lysá pod Makytou
31202471
2021354995
Nemá
25-49 zamestnancov
02.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
30,1 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44


Štatutári Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44


Kataster Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Lysá pod Makytou 44