Moja zóna

Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom

Ulica kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31202667
2021363454
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,64 mil. €