Moja zóna

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

Tematínska 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31202675
2021363729
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,67 mil. €