Moja zóna

Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN

Obecný úrad, 916 22 Podolie
31203817
Nemá
nezistený
18.03.1998
Čin.ost.členských org.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN


Štatutári Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN


Spoločníci Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN


Predmety podnikania Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN


Kataster Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN


Skrátené výkazy Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN