Moja zóna

Základná škola Košice

Požiarnická 3, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31263097
2021358042
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,12 mil. €
128,8 %
2020/2019