Moja zóna

Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Jenisejská 22, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
31263101
2021354214
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
592 tis. €
276,4 %
2020/2019